Kazbegi – Gudauri

Kazbegi – Gudauri, Stepantsminda – Georgia